Καλέστε μας : 0086-15688891550
|
Ανανεώσιμος εξοπλισμός εκπαίδευσης Σπίτι > Ανανεώσιμος εξοπλισμός εκπαίδευσης

Στοιχείο αριθ.: MR402E
Μετατροπή Ενέργειας σε Αιολικό Σταθμό Διδακτικός Εξοπλισμός Διδασκαλίας Ανανεώσιμων Εκπαιδευτικών Εξοπλισμών
Αίτημα παράθεσης
MR402E Μετατροπή Ενέργειας σε Αιολικό Σταθμό Διδακτικός Εξοπλισμός Διδασκαλίας Ανανεώσιμων Εκπαιδευτικών Εξοπλισμών
Περιγραφή
1. μετατροπή κινητικής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια
2. αιολική μονάδα εργαστηριακής κλίμακας, αυτόνομη λειτουργία
3. αξονικός ανεμιστήρας με συνεχώς μεταβλητή ταχύτητα (ταχύτητα ανέμου)
4. ίσιωμα ροής για συνεχείς συνθήκες ανέμου
5. γεννήτρια για τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια
6. συσσωρευτής για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας

7. δύο λαμπτήρες ως ηλεκτρικό φορτίο (καταναλωτές)
8. μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου μπροστά και πίσω από τον ρότορα
9. μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής του ρότορα
10. μέτρηση ρεύματος και τάσης
11. ψηφιακές οθόνες για τις μετρημένες τιμές
12. λογισμικό για απόκτηση δεδομένων μέσω USB στα Windows Vista ή Windows 7

Τεχνικά δεδομένα
Αξονικός ανεμιστήρας- μέγ. ρυθμός ροής: 5m³/s- μέγ. ισχύς: 1,5kW
Διάμετρος στροφέα: 510mm
Γεννήτρια- μέγ. έξοδος: 60W- τάση: 12VDC- μέγ. ρεύμα φόρτισης: 5Α
Συσσωρευτής- τάση: 12VDC- χωρητικότητα: 8Ah
Ηλεκτρικό φορτίο (λάμπες)- τάση: 12VDC- ισχύς: 55W το καθένα
Εύρος μέτρησης- ταχύτητα ανέμου: 0,3 ... 50m/s- ταχύτητα: 0 ... 3000min-1- τάση: 0 ... 20VD- ρεύμα: 0 ... 35A