Καλέστε μας : 0086-15688891550
|
Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Ψύξης Σπίτι > Εξοπλισμός Εκπαίδευσης Ψύξης
Ηλεκτρική σύνδεση εξοπλισμού επαγγελματικής κατάρτισης συμπιεστών ψυκτικού
  • Ηλεκτρική σύνδεση εξοπλισμού επαγγελματικής κατάρτισης συμπιεστών ψυκτικού

Ηλεκτρική σύνδεση εξοπλισμού επαγγελματικής κατάρτισης συμπιεστών ψυκτικού

Στοιχείο αριθ.: MR-ET 171
Ηλεκτρική σύνδεση εξοπλισμού επαγγελματικής κατάρτισης συμπιεστών ψυκτικού
Αίτημα παράθεσης
MR-ET 171 Ηλεκτρική σύνδεση εξοπλισμού επαγγελματικής κατάρτισης συμπιεστών ψυκτικού

1. Περιγραφή
Η καλωδίωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων για την έναρξη και τη λειτουργία ψυκτικών συμπιεστών είναι μια τυπική εργασία στον τομέα της ψύξης. Οι πτυχές ασφάλειας παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Με το MR-ET 171 αυτή η γνώση και αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν. Όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν και ελέγχονται με τάση δικτύου για να παρέχουν υψηλή συνάφεια για την πρακτική.


Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την έναρξη και τη λειτουργία του ψυκτικού συμπιεστή είναι διατεταγμένα καθαρά ορατά. Η ηλεκτρική σύνδεση των επιμέρους εξαρτημάτων γίνεται με καλώδια μέσω των εργαστηριακών υποδοχών. Τα συστατικά είναι π.χ. ο πυκνωτής και το ρελέ εκκίνησης που είναι απαραίτητα για την εκκίνηση του κινητήρα. Το διάγραμμα κυκλώματος στον μπροστινό πίνακα επιτρέπει την εύκολη κατανομή των μεμονωμένων εξαρτημάτων.
Το κύκλωμα ψύξης με συμπιεστή και δέκτη επιτρέπει τον έλεγχο των διακοπτών πίεσης στην πλευρά εισαγωγής και παροχής του συμπιεστή. Η πίεση ρυθμίζεται μέσω βαλβίδων και ο διακόπτης πίεσης ενεργοποιήθηκε. Δύο μανόμετρα επιτρέπουν την παρακολούθηση της καμπύλης πίεσης. Εάν ένας από τους διακόπτες πίεσης σταματήσει, διακόπτεται η παροχή ρεύματος στον συμπιεστή. Η καλωδίωση και ο έλεγχος άλλων τυπικών εξαρτημάτων της αλυσίδας ασφαλείας, π.χ. πραγματοποιείται επίσης διακόπτης κυκλώματος και αυτόματη ασφάλεια.


2. Προδιαγραφές
πειραματική μονάδα από την πρακτική σειρά για την εκπαίδευση μηχανικών μηχατρονικής για ψύξη
σωστή ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικού συμπιεστή
κύκλωμα ψυκτικού μέσου με συμπιεστή, δέκτη, 2 βαλβίδες και 2 μανόμετρα για διερεύνηση διακοπτών πίεσης στις πλευρές παροχής και εισαγωγής
ηλεκτρικά εξαρτήματα για την έναρξη και τη λειτουργία του συμπιεστή που είναι τοποθετημένα καθαρά ορατά
εργαστηριακές υποδοχές και καλώδια για τη σύνδεση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων
λειτουργία θερμοστάτη
διάγραμμα κυκλώματος στον μπροστινό πίνακα για εύκολη αναγνώριση των εξαρτημάτων